Vata

 

Vatas element är rymd och luft och funktionen rörelse.

Person i balans: 

Benstomme: lätt

Vikt: låg

Arbetar: kvickt

Mental funktion: kvicktänkt

Matsmältning: tendens till oregelbunden

Humör: växlande

Kontrollerar: tjocktarmen, CNS, öron

Exempel på obalans: oregelbunden tarm, oro, sömnstörningar, ängslig

Råd: regelbundenhet, vila, värme (fuktig) och tyngd

Dygnstiden är 02.00-06.00, 14.00-18.00

Årstid: ca november - februari