Kapha

Kaphas element är vatten och jord och dess funktion är sammanfogande.

Person i balans: 

Benstomme: kraftig

Vikt: tung

Arbetar: långsamt

Mental funktion: eftersänksam

Matsmältning: långsam

Humör: jämnt

Kontrollerar magsäck, lungor/luftvägar, näsa

Exempel på obalans: slembildning, tröghet, övervikt

Råd: stimulans, aktivitet,  värme (torr), det som är lätt.

Dygnstiden är 06.00-10.00, 18.00-22.00

Årstiden är ca mars - juni